Czysta woda

Krystalicznie czysta woda, czyli największy atut studni głębinowej

 

Nasi klienci często pytają nas o to, jakie korzyści zapewnia studnia głębinowa. Za budową takiej konstrukcji przemawia kilka bardzo istotnych argumentów. Posiadanie własnego ujęcia wody, uniezależnienie się od miejskich wodociągów, a także obniżenie kosztów; wszystkie wymienione aspekty mają niebagatelne znaczenie dla właściciela danego gospodarstwa. Jednak najbardziej istotnym czynnikiem wydaje się fakt, że woda pochodząca ze źródeł podziemnych jest na ogół krystalicznie czysta. Dzięki temu może być ona spożywana przez domowników bez obaw o ewentualne zatrucie i nieprzyjemne dolegliwości zdrowotne.

Z czego wynika tak duża czystość wody pozyskiwanej ze studni?

Cała idea budowanych przez nas studni głębinowych opiera się na zjawisku występowania wód podziemnych, które można odnaleźć na znacznych głębokościach. Takie źródła najczęściej powstają w wyniku skraplania pary wodnej, a także przesiąkania wody przez glebę i warstwy skalne. Bardzo duże znaczenie ma tutaj głębokość, na jakiej znajduje się zwierciadło wody. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ podziemne warstwy filtracyjne skutecznie wyłapują wszelkie zanieczyszczenia. To z kolei prowadzi do oczywistej zależności. Im głębiej zlokalizowana jest woda podziemna, tym więcej warstw filtracyjnych musiała pokonać w procesie przesiąkania. Większa głębokość źródła przekłada się zatem na poprawę czystości wody podziemnej. Toteż studnia głębinowa jest znakomitym rozwiązaniem dla osób, które chciałyby uzyskać dostęp do krystalicznie czystego źródła wody.

Woda wolna od skażenia spowodowanego działalnością człowieka

Działalność człowieka doprowadziła do poważnego skażenia licznych wód gruntowych. Jednakże problem ten nie dotyczy wód znajdujących się na znacznych głębokościach. Podziemne źródła są bowiem zachowane w stanie naturalnym. Dzięki temu zazwyczaj nie zawierają one żadnych drobnoustrojów oraz bakterii chorobotwórczych.

 

 

studnia głębinowa – krystalicznie czysta woda